Brashear HS students return to school day after shooting

Updated:

Loading
Brashear HS students return to school day after shooting, news